Thần Số Học – Thấu Hiểu Nhân Tâm ( Phần 3) – Chỉ Số Thái Độ

Anh Chị Em thân mến, “Thần Số Học – Thấu Hiểu Nhân Tâm” chính là một trong những quyển sách hay và giá trị. Nội dung quyển sách này đã được đúc kết và gửi đến các bạn bởi Victoria- Sang Nguyen – một thành viên của Team Recruitment Consultant của nhà HR Strategy.

Chỉ Số Thái Độ: Chỉ số thái độ cho chúng ta biết thái độ của một người trong công việc, trong các mối quan hệ và trong cuộc sống nói chung. Chỉ số này cũng cho biết xu hướng phản ứng của một người trong những tình huống nhất định.

🖐 Làm sao để biết Chỉ Số Thái Độ: Cộng các số của ngày sinh và tháng sinh rồi rút gọn thành số đơn

Mời anh chị cùng đón nghe quyển sách : Thần Số Học – Thấu Hiểu Nhân Tâm ( Phần 3 ) – Phân Tích Chỉ Số Thái Độ

  • Tác giả: Tống Khánh Thượng
  • Số trang: 227 trang
  • Nhà xuất bản Công Thương
  • Giọng đọc: Victoria Sang Nguyen

Follow us
Headhunting Job: https://bit.ly/HRStrategyVietnam
Shasu Group: https://bit.ly/ShasuGroup
Happy Leader Community: https://bit.ly/longlifelearningHLC
Consultant, Coach, Mentor, Trainer team: http://consultanthub.shasugroup.com/

Published in Mỗi Tuần Một Quyển Sách

Contact Us