Blog

Anh Chị Em thân mến, Thật đơn giản – Phỏng vấn tuyển dụng chính là một trong những quyển sách giá trị nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, Tái tạo tổ chức chính là một trong những quyển sách giá trị nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của HR Strategy vào...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, Nhà lãnh Đạo 3K, chính là một trong những quyển sách hay nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của HR Strategy vào tháng...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, 62 câu nói khích lệ trẻ trưởng thành chính là một trong những quyển sách giá trị nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, THÓI QUEN THỨ 8 – Từ Hiệu Quả Đến Vĩ Đại chính là một trong những quyển sách giá trị nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, Ikigai – Chất Nhật Trong Từng Khoảnh Khắc chính là một trong những quyển sách hay nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, Đời ngắn đừng ngủ dài chính là một trong những quyển sách hay nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của HR Strategy vào...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, The One Thing chính là một trong những quyển sách hay nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của HR Strategy vào tháng 11...
  • 23/05/2021
Anh Chị Em thân mến, “Kỹ năng quản lý nhân sự của người Nhật” chính là một trong những quyển sách giá trị nằm trong chuỗi dự án nhằm tri ân khách hàng & ứng viên cho Sinh nhật thứ 9 của...
  • 23/05/2021
Nếu bạn nghĩ rằng công việc là niềm an ủi tại văn phòng thì đó là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Ông Burt Woolf, nhà sáng lập đồng thời là giám đốc điều hành của trung tâm chất...
  • 20/05/2021

 

Contact Us